Pogotowie Komputerowe 605-834-854 ZEPSUŁ CI SIĘ KOMPUTER? Gdańsk - Sopot - Gdynia

Idź do spisu treści

Menu główne

Delta FR400

Oprogramowanie Księgowe
fr

PROGRAM FAKTURUJĄCY FR400

DELTA Zbigniew Maziec


FR400 wersja 3.00.03b


Opis programu


Program FR400 służy do prowadzenia działalności handlowej firmy, prowadzenia ewidencji towaru oraz rozliczeń z kontrahentami. Składa się z czterech modułów - magazynu, sprzedaży, zakupów i kasy. Umożliwia on m.in.:

 • wystawianie i drukowanie dokumentów sprzedaży: faktur VAT, rachunków, paragonów, dokumentów korygujących, dokumentów ProForma.
 • prowadzenie magazynu, drukowanie remanentu i zestawień towarów
 • rejestrowanie dokumentów zakupu
 • rejestrowanie ruchu towarów między magazynami (wersja rozszerzona) - dokumenty MM, PZ, WZ, PW, RW, zestawienia
 • zestawienia sprzedaży (raport, dochód, sprzedany asortyment, dłużnicy, rejestry VAT)
 • zestawienia zakupów (raport, zakupiony asortyment, wierzyciele, rejestry VAT)
 • rozliczenia z klientami i kontrahentami (zestawienia, noty odsetkowe, rejestracja zapłat)
 • raport kasowy i bankowy, dokumenty KP, KW, przelewy i wpłaty bankowe
 • zamówienia, cenniki, noty korygujące, reklamacje
 • współpraca z drukarkami i kasami fiskalnymi
 • możliwość dostosowania wydruków do własnych potrzeb
 • współpraca z systemem księgowym KPR_BC

2013.01.01 3.00.03b

UWAGA! W związku z opisanymi poniżej zmianami zostały wprowadzone modyfikacje w arkuszach wydruku FAKTUR wszystkich fabrycznie dostępnych formularzy.

Oznacza to, że w przypadku wcześniejszego wprowadzenia przez Państwa indywidualnych zmian do arkuszy wydruku (o ile nazwy plików pozostały bez zmian), zostaną one skasowane i zastąpione treścią domyślną.

W przypadku zaś używania indywidualnych arkuszy o innch nazwach plików, zmiany nie zostaną wprowadzone, jednak może się okazać, że pola danych na wydruku nie wypełniają się w sposób prawidłowy.

dodanie do formatki faktury wyboru nagółwka:Faktura VAT/Faktura/ Faktura metoda kasowa,itd.(możliwość edycji w menu system->edycja list)(zmiana z pozycji formatki faktury-SPACJA lub+/- jak w przypadku każdej listy wyboru)

dodanie mozliwości określenia nazwy daty sprzedaży na fakturach: data sprzedaży/ data dokonania/ data zakończenia dostawy/wykonania usługi (możliwość edycji w menu system->edycja list) (zmiana SPACJA lub +/- jak w przypadku kazdel listy wyboru tego typu) Zarówno w przypadku nagłówka jak i daty wybór zapisywany jest w konfiguracji programu przy zapisywaniu NOWEJ faktury; W rezultacie po zapisaniu pierwszej faktury przy użyciu tej wersji programu, aplikacja zaproponuje ostatnie ustawienia nagłówka faktury oraz nazwy daty sprzedaży dla kolejnej faktury;

dodanie sumy kontrolnej na wydruku celem możliwości weryfikacji integralności treści faktury

naprawa drukowania hurtowego faktur przy użyciu formularza faktmini; przy wydruku wielu faktur na raz, drukarka nie otrzymywała kodu wyrzucenia kartki co drugie przejście; w rezultacie wydruk leciał w całosci,a podział na kartki był fikcyjny

zmiana działania automatu umieszczania trybu wystawienia faktury ORYGINAŁ/KOPIA poprzednio na drugiej kartce drukowało się "KOPIA" niezależnie od tego, co było ustawione; Obecnie jeżeli ustawimy pole na wartość PUSTĄ, istnieje możliwość wydrukowania faktury bez jakiegokolwiek nagłówka ORYGINAŁ lub KOPIA

Program jest przystosowany do współpracy z urządzeniami fiskalnymi (drukarki fiskalne: POSNET igłowe i termiczne, EMAR Duo, Optimus Viking, Optimus Spark, kasy fiskalne : ELZAB System 600, Elzab Alfa, Elzab Super, Elzab Lux).

Program FR400 występuje w kilku odmianach:


 • Wersja STANDARD - to wersja najczęściej kupowana przez naszych klientów. Daje ona nabywcy niemal wszystkie wymienione wyżej możliwości - i to wszystko w atrakcyjnej cenie!

 • Wersja ADVANCED - to wersja z rozszerzonym modułem magazynu. Można w niej prowadzić dowolną liczbę magazynów, rejestrować ruch towarów (dokumenty PZ, WZ, MM, RW, PW). Ponadto istnieje możliwość stworzenia kartoteki wyrobów, bazującej na wcześniej zaprowadzonej kartotece towarów i sprzedaży gotowych wyrobów wraz z aktualizacją stanu surowców.

 • Wersja UE + eksport - czyli wersja umożliwiająca wystawianie dokumentów sprzedaży dla transakcji międzynarodowych. Dotyczy to zarówno transakcji wewnątrz Unii Europoejskiej jak i poza nią. Kartoteka magazynowa jest tu odpowiednio zmodyfikowana, umożliwiając rejestrację cen sprzedaży w walutach obcych i rejestrację nazw towarów w językach obcych.


Program w każdej wersji współpracuje z systemem księgowym KPR_BC, pozwalając na automatyczne księgowanie zarejestrowanych w nim dokumentów. Dzięki temu wystarczy raz wpisać fakturę, a znajdzie się ona w kartotece faktur, w rejestrze sprzedaży VAT i w księdze przychodów i rozchodów!


Standart polskich liter / instalator dla

DOS/MAZ

CP-852

WIN32


FR400 -wersja pełna i aktualizacja


MAZovia STD


CP-852 STD


WIN32 STD

 

MAZovia ADV

 

CP-852 ADV

 

WIN32 ADV

 


CENNIK

NETTOProgram Fakturujący FR 400 LITE


150.00


Program Fakturujący FR 400 Standard


300.00


Program Fakturujący FR 400 Advanced


400.00


Aktualizacja do wersji 3.00


100.00


Każde dodatkowe stanowisko w ramach jednej firmy


+ 25%

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego